Hva skjer? - Fagforbundet

Hva skjer?

August 2019

Regionstyremøte

Trondheim

September 2019

Fase 2 - uke 2 (kurs 2)

Røros hotell Røros

Regionstyremøte

Steinkjer

Fane 2 - Temakurs

Oktober 2019

Fane 2 - Kurs for erfarne brukere i område 1,2 og 3

Fase 2 - uke 1 (kurs 3)

Stjørdal

Regionstyremøte

Scandiv Hell hotel, Stjørdal

Tariffkonferanse

Scandic Hell hotel, Stjørdal

Representantskapsmøte

Scandic Hell hotel, Stjørdal

Fane 2 - Kurs for erfarne brukere i område 4 og 5

Steinkjer

November 2019

Veiledersamling Fase 2 og veilederopplæring Fase 1

Regionstyremøte

Trondheim

Desember 2019

Regionstyremøte

Steinkjer

Fase 2 - uke 2 (kurs 3)

Tingvold Park hotel, Steinkjer