Fagforbundet Lierne

Fagforeningas forside arkiv

2 nye fagforeninger i Trøndelag

Fem fagforeninger er blitt til to store og slagkraftige foreninger!

Følg Ole Roger i Palestina

Palestinaambassadør Ole Roger Berg er i disse dager på Vestbredden. Følg reisen hans her.

Temakurs UNG

Fagforbundet Trøndelag og Møre og Romsdal inviterer til Temakurs UNG, for nye ungdomstillitsvalgte 3.-5.april. Thon Prinsen Hotell, Trondheim

Vi bygger organisasjon!

Organisasjonsbygging sto på programmet da ledere og nestledere møttes til den første konferansen etter sammenslåingen.

Morgensdagens BUFetat

Fagdager Bufetat 25.- 26. april 2017, Quality Airport Hotel, Stjørdal

Omsorg ved livets slutt

Seksjon helse og sosial inviterer til gratis Fagdager for medlemmer med temaet Omsorg ved livets slutt. Målgruppe: sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, elever ved helse- og oppvekstfag og andre.

Fagforbundet Trøndelag er dannet

Et enstemmig regionmøte vedtok å etablere forbundsregionen Fagforbundet Trøndelag. Da reiste delegatene seg i en stående applaus over det historiske vedtaket.

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket

Dette sitatet fra den kinesiske tenkeren Konfucius, kan stå som motto for blogg nr 2 fra Libanon.

Veiledningskurs for tillitsvalgte

Fagforbundet Sør-Trøndelag i samarbeid med Fagakademiet arrangerer veiledningskurs for tillitsvalgte i Trondheim. Kurset går over 2 x 2 dager.

Til deg som jobber med ernæring i institusjoner - Mat som medisin

Seksjon helse og sosial i Fagforbundet Sør–Trøndelag i samarbeid med Fagforbundet Hamar ønsker å invitere til videokonferanse med Erlend Eliassen