Lokale forhandlinger - Fagforbundet

Lokale forhandlinger

Det gjennomføres lokale forhandlinger 06.10.2014

Alle yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet.

 LOKALEFORHANDLINGER 2014

Det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger etter pkt. 4.A.1 mandag 04 oktober. Det er avsatt midler på 1,0 prosent pr 1.7.2014, og for Lierne Kommune utgjøre dette kr. 532 000,-

De sentrale føringer er at Ledere i HTA kap 4B og 4C bør prioriteres.

Fra lokal lønnspolitikk settes følgende kriterier:

  • Lik lønn for likeverdig arbeid. Arbeidsgiver har også et ansvar for at ikke organiserte får lik lønn for likeverdig arbeid.
  • Utdanning som er etterspurt av arbeidsgiver. Gjelder også tilleggsutdanning.
  • Individuell avlønning etter resultat, vilje til ekstrainnsats, deltakelse i utviklingsprosjekter sentralt initiert eller gjennom årsplan eller andre vedtak, miljøskaping. Lang tjenestetid skal alene ikke belønnes, men knyttes til dette pkt.
  • Mellomledere med personalansvar må ha ei bedre avlønning enn de som de er satt til å lede. Stort personalansvar og økonomisk ansvar bør belønnes.Funksjonstillegg følger stilling.
  • Dette gjelder også for gruppelederfunksjoner. Dersom vedkommende slutter denne funksjonen, følger det stillingen og ikke personen.
  • Det vises til pkt 3.4 om seniorpolitiske tiltak for eldre arbeidstakere.
  • Alle tillegg gis på person, men det kan reises krav på hele grupper.

 

Kravene skal være innlevert innen fredag 26 september kl. 12.00 Kravene skal begrunnes om hvorfor du skal få omsøkt lønnstillegg. NB kravene skal ikke underskrives av deg.

Med vennlig hilsen

Fagforbundet avd. 664 Lierne.