Styret

Leder fagforening Stig-håvard Freland

Send epost

Opplæringsansvarlig fagforeningen Geir Arne Bergli

Send epost

Hovedtillitsvalgt fagforening Ann-brit Tangen

Send epost

Leder Seksjon Helse og Sosial Heidi Irene Gjertsås

Send epost

Leder Seksjon Kontor og Administrasjon Gunhild Stuenes Valan

Send epost

Leder Seksjon for Kirke, Kultur og Oppvekst Frode Gåsbakk

Send epost

Styremedlem fagforeningen Anita Sundvik

Send epost

Styremedlem fagforeningen Solfrid Støbakk

Send epost

Styremedlem fagforeningen Aina Formo

Send epost

Ungdomstillitsvalgt Jonas Aagård

Send epost

Pensjonisttillitsvalgt fagforeningen Oddvar Strøm
Revisor fagforeningen Maj Randi Støvik Grande
Revisor fagforeningen Robert Gåsbakk